Mijn vriend heeft in oktober 2019 een brief gekregen met de boodschap dat zijn budget zal wijzigen. Ik heb toen geen brief gekregen. Hoe komt dat?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • U hebt voor het eerst een budget gekregen na 31 december 2016. Dan beschikt u al over een budget dat volledig op uw maat is en zal er voor u niets veranderen.
  • U krijgt sinds 1 januari 2017 een aangepast budget nadat u een herziening aanvroeg.

In beide gevallen is uw budget al definitief en correct en verandert er dus niets.

Hebt u geen brief ontvangen en kreeg u ondersteuning van een VAPH-voorziening tot 31 december 2016 en beschikt u sinds 1 januari 2017 over een persoonsvolgend budget? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het VAPH.