Mijn werkgever stelt dat CF2 toch een besparing is, omdat er bespaard wordt in de budgetcategorieën.

De correctiefase 2 gebeurt in eerste instantie volledig budgetneutraal. Dat wil zeggen dat dezelfde middelen die voor de overgang naar de persoonsvolgende financiering gebruikt zijn, bij de correcties behouden blijven, niet minder of meer.

Er wordt dus niet bespaard, ook niet in de budgetcategorieën. Er is wel een optimalisatie van de procedure. Dit heeft onder andere geleid tot het gebruik van 24 in plaats van 12 budgetcategorieën. Het maximum budget is wel even hoog gebleven.