Mijn zorgaanbieder gaf gegevens door over de zorg die ik kreeg op 31 december 2016. Die gegevens zijn volgens mij niet correct. Wat kan ik doen?

Bespreek dit eerst met uw zorgaanbieder, en probeer tot een overeenkomst te komen. 

Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen? Dan kunt u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Dat kan op twee manieren:

  • Stuur een aangetekende brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank. 
  • Geef de brief persoonlijk af in de rechtbank. U krijgt dan een ontvangstbewijs.

Beroep aantekenen moet gebeuren binnen de drie maanden nadat u de brief met uw nieuwe budget ontving.