Mijn zorgaanbieder kan mij niet langer ondersteunen. Ik krijg geen budget meer en ik moet naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Is mijn zorgaanbieder verplicht om mij te blijven ondersteunen?

Neen. 

Als u voortaan een beroep moet doen op rechtstreeks toegankelijke hulp, krijgt de vergunde zorgaanbieder die u ondersteunde op 31 december 2016 van het VAPH dezelfde middelen extra die nodig zijn om u verder te ondersteunen. De zorgaanbieder beslist echter zelf of en hoe hij die middelen gebruikt om u verder te ondersteunen. Praat dus zeker met uw vergunde zorgaanbieder.