Moet ik een overlijden melden aan het VAPH?

Een overlijden hoeft u niet te melden aan het VAPH. Als een overlijden wordt geregistreerd bij de gemeente, dan wordt het VAPH daar automatisch van op de hoogte gebracht. Dat gaat via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).

Uitzondering: Gaat het om een wijziging voor een abonnement op het tijdschrift Sterk, dan meldt u dat aan het VAPH.