Moet ik een verhuizing melden aan het VAPH?

Een adreswijziging gaat automatisch via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Als u uw adreswijziging hebt doorgegeven aan de gemeente en de wijkagent is langs geweest, dan wordt het VAPH op de hoogte gebracht van uw nieuwe adres.

Uitzondering: Gaat het om een wijziging voor een abonnement op het tijdschrift Sterk, dan meldt u dat aan het VAPH.