Persoonsvolgende financiering is al een grote verandering. Correctiefase 2 zorgt voor grote onrust bij ons management. Kunnen we begeleiding krijgen?

Zorgaanbieders zijn al jaren op de hoogte van de ongelijkheid in financiering en weten dat die situatie niet houdbaar is. 

Daarom zal nu voor elke zorgaanbieder de benodigde informatie worden aangeleverd over correctiefase en wat dat betekent voor zijn cliĆ«nten en dus de inkomsten van de zorgaanbieder. Dat de aanpassingen van de budgetten gespreid over acht jaar gebeuren, heeft net als doel om iedereen de tijd te geven om zijn organisatie geleidelijk aan te passen. 

Bovendien worden er ook begeleidende maatregelen ontwikkeld voor vergunde zorgaanbieders die stevige aanpassingen van hun budget meemaken. Zo zullen er onder andere coachingstrajecten uitgewerkt worden, in samenspraak met de werkgeversorganisaties. Wie daar gebruik van wil maken kan daarop intekenen. Er zal vervolgens een selectie gebeuren op basis van een aantal criteria die nog uitgewerkt worden.