Vallen ‘outreach prestaties’ die geleverd worden in het kader van de pilootfase RTH allemaal onder ‘outreach open invulling’?

Neen, dat is niet het geval.

Wat registratie betreft moet u outreach in het kader van de pilootfase inderdaad ingeven onder outreach en bij doelgroep pilootfase aangeven.

Dat zal dan inhoudelijk zowel kunnen gaan over reguliere outreach - aangeboden onder de erkenning van de pilootfase - als de outreach met open invulling. Hoe de outreach met open invulling wordt toegepast, maakt deel uit van de inhoudelijke opvolging.

De functie ‘outreach met open invulling’ is bedoeld om handicapspecifieke expertise in te brengen bij niet-VAPH-organisaties, aan professionals of ondersteuners van personen met een handicap en dat op een manier die niet inpasbaar is binnen de reguliere functies ambulante en mobiele outreach. Deze functie is bedoeld voor niet-cliëntgebonden ondersteuning.

Geef steeds duidelijk aan dat u de prestaties biedt met middelen uit uw erkenning als aanbieder binnen de pilootfase RTH.