Wat als een vergunde zorgaanbieder (VZA) vandaag RTH aanbiedt ‘in onderaanneming’ bij een VZA die over RTH-punten beschikt?

In dat geval beschikt de eerste VZA niet over een eigen RTH-erkenning.
Er kan wel een aanvraag tot erkenning ingediend worden in het kader van het pilootproject. De aanvraag tot erkenning moet minstens 35 punten bedragen.
De punten die eerder werden uitgewisseld door de andere VZA, kunnen ook blijvend ingezet worden, los van de pilootfase. Het uitwisselen van punten zijn afspraken tussen de VZA en de RTH-aanbieder.

Voor de volledigheid: in het kader van de pilootfase zelf kunnen géén punten RTH uitgewisseld worden.