Wat als u bijvoorbeeld erkend bent als vergunde zorgaanbieder (VZA) en werkt met meerderjarige personen met een handicap, maar bijkomend een vakantiewerking voor minderjarigen wil aanbieden? Zijn dat dan 2 aanvragen?

We vragen om een aanvraag in te dienen per initiatief dan men neemt. Dat laat immers toe om elk initiatief ook duidelijk apart te beoordelen tijdens de evaluatiefase.

Eenzelfde initiatief kan genomen worden voor minder- of voor meerderjarigen. Dat kan met dezelfde erkenning/aanvraag als het om dezelfde inhoud gaat, of om een andere erkenning/aanvraag als het om een andere inhoud gaat. De erkenning op zich spreekt zich niet uit over doelgroep minder-/meerderjarigen.