Wat is een collectief overlegorgaan?

Alle zorgaanbieders organiseren collectief inspraak. Vaak gebeurt dit via het collectief overlegorgaan, ook wel de gebruikersraad genoemd. Het bestaat uit gebruikers of hun vertegenwoordigers die de belangen van de gebruikers bewaken en verdedigen. Zij kunnen vragen stellen en adviezen geven aan de directie en de beheerders van de zorgaanbieder. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de invoering en opvolging van woon- en leefkosten, is overleg met het collectief overlegorgaan verplicht.

Lees meer over het recht op inspraak