Wat gebeurt er als uw project niet aanslaat en u de punten niet realiseert, maar u hebt er wel iemand voor aangeworven?

Het is erg belangrijk om vooraf een goede inschatting te maken van de behoeften bij potentiële gebruikers. Het gaat immers om een outputgerelateerde subsidiëring waar u 92 % van de personeelspunten moet kunnen bewijzen om de volledige subsidie te bekomen.

Het zal wel mogelijk zijn om binnen de periode van de pilootfase het oorspronkelijk geplande aanbod verder bij te sturen om nog meer op maat van de gebruikers te kunnen werken.

We erkennen dat er nog heel wat vragen zijn binnen de huidige RTH. Maar politiek was het geen optie om middelen te investeren in ‘meer van hetzelfde’. Politiek werd er duidelijk voor gekozen om bijkomende middelen te geven aan ‘vernieuwende initiatieven’.