Wat gebeurt er met de erkenning en de bijkomende capaciteit na de pilootfase? Blijven de middelen beschikbaar, worden ze verlengd? Of vallen die erkenningen weg?

De tijdelijke erkenning in het kader van de pilootfase geldt alvast voor 1,5 jaar, dus tot en met 30 juni 2024. Er zal de mogelijkheid zijn om een verlenging van erkenning te vragen. Die vraag zal beoordeeld worden op basis van de elementen uit de evaluatie van de individuele organisatie.
We gaan ervan uit dat de erkenningen verlengd zullen worden tot ‘erkenningen van onbepaalde duur’, behoudens uitzonderingen waar niet voldaan is aan de verwachtingen van de pilootfase.
De extra middelen op de begroting van het VAPH zijn recurrent en vallen dus niet opnieuw weg na de pilootfase. Dat laat ons toe om de erkenningen, mits positieve evaluatie, te verlengen.