Wat is het persoonsvolgend budget en welke kosten kunnen worden vergoed met het persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget is een zorggebonden budget. Het is bestemd om kosten voor zorg en ondersteuning mee te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding en ondersteuning bij het wonen, bij dagbesteding of bij praktische hulp in de thuissituatie. Het gaat om de kosten voor de opvoeders, begeleiders of individuele begeleiders. Het gaat niet om huurkosten van een woning of kamer, kledij of voeding.

Bij verblijf bij een vergunde zorgaanbieder zult u dus mogelijk twee facturen ontvangen. In het geval u gebruik maakt van een voucher, dan komt de factuur voor de zorg- en ondersteuningsgebonden kosten naar het VAPH. De factuur voor het eten, drinken en de kamer ontvangt u thuis en moet u vanuit uw eigen middelen betalen.