Wat kan iemand doen die niet voldoende inkomen heeft om de woon- en leefkosten te betalen, bijvoorbeeld door het wegvallen van het gewaarborgd inkomen?

Wie niet voldoende inkomen heeft om de woon- en leefkosten te betalen, kan contact opnemen met de zorgaanbieder om te bekijken of er goedkopere alternatieven zijn voor de diensten waarvoor woon- en leefkosten worden aangerekend. Voor dat gesprek kan de gebruiker zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een bijstandsorganisatie.

De zorgaanbieder kan helpen of doorverwijzen naar een andere instantie om te bekijken of het inkomen kan vergroot worden door alle rechten op tegemoetkomingen en premies te benutten. We denken hierbij aan (een herziening van) de integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, sociale tarieven, gemeentelijke premies ... Voor een herziening aangevraagd wordt, is het belangrijk voldoende informatie in te winnen. Organisaties als het OCMW, de sociale dienst van het ziekenfonds of de gemeente kunnen daarbij ondersteunen.