Wat moet ik doen als ik een nieuwe overeenkomst sluit via cash?

U moet de nieuwe overeenkomst zelf registreren via een formulier of via het e-loket mijnvaph.be. U moet een aantal gegevens betreffende de overeenkomst ingeven in mijnvaph.be. Werkt u niet via mijnvaph.be, dan kunt u de overeenkomst registreren via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cashopent dialoogvenster. U stuurt het formulier via e-mail of per post op naar het team Budgetbesteding van het VAPH:

VAPH
team Budgetbesteding
Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
budgetbesteding@vaph.be

De overeenkomst op zich hoeft u niet te bezorgen aan het VAPH . U moet die thuis bewaren zodat die kan voorgelegd worden bij een controle of inspectie.