Wat wordt beschouwd als ‘ondersteuning veranderd’?

  • U krijgt meer of minder ondersteuning: dan zijn de frequenties (1 dag, 3 dagen, enkele uren ...) gewijzigd in uw overeenkomst met uw zorgaanbieder. 
  • U krijgt andere ondersteuning: dan zijn de ondersteuningsfuncties (zoals dagondersteuning, individuele uren …) gewijzigd in uw overeenkomst met uw zorgaanbieder. 
  • U vroeg een deel op van uw persoonsvolgend budget op om zelf vrij te besteden.
  • U betaalt nu met een voucher in plaats van cash. Of u betaalt nu cash in plaats van met een voucher.
  • U hebt een andere (vergunde) zorgaanbieder.
  • Is een van die zaken veranderd? Dan is uw zorgaanbieder niet verplicht u de ondersteuning te blijven geven die u kreeg op 31 december 2016.

    Let op: Werd uw overeenkomst met uw zorgaanbieder gewijzigd op vraag van het VAPH? Dan verandert er niets aan uw ondersteuning. Die verandering gebeurde in het kader van de overstap naar persoonsvolgende financiering. U kunt dan rekenen op de zorggarantie.