Wij zetten als organisatie al een 5-tal jaren actief in op specifieke kennis rond ASS. We investeren zelf jaarlijks in opleiding zonder extra financiële ondersteuning, zowel voor de hulpbehoevende gezinnen als onze begeleiders. Past dit binnen de oproep?

Die vorm van ondersteuning kan via de functie ‘outreach met open invulling’ gehonoreerd worden binnen de pilootfase RTH.

Let wel: afhankelijk van de andere projecten die worden ingediend, zal een initiatief waar louter een verderzetting van een bestaande werking (maar dan met vergoeding vanuit het VAPH) wordt beoogd, minder kans maken om geselecteerd te worden dan projecten met een bredere scope en finaliteit. Mocht u dit initiatief dus kunnen inbedden in een ruimer initiatief waarbij een verdere verrijking van de huidige werking wordt nagestreefd, dan kan dat de kans op selectie (mocht een selectie van als positief beoordeelde projecten noodzakelijk blijken om budgettaire redenen) verhogen.