Zijn er maximumprijzen voor woon- en leefkosten?

Nee, er zijn geen maximumprijzen opgelegd voor woon- en leefkosten. De betaalbaarheid van deze kosten is echter een belangrijk aandachtspunt.