Zijn uw individuele begeleiders niet-vergunde zorgaanbieders?

Als u zelf individuele begeleiders aanwerft en hen een loon uitbetaalt, dan zijn dat niet-vergunde zorgaanbieders. Een vergunde zorgaanbieder heeft een vergunning van het VAPH.

Er zijn ook vergunde zorgaanbieders die individuele begeleiders in dienst hebben die u in de thuissituatie kunnen ondersteunen. Als u daarvoor zou kiezen, dan sluit u een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder af.