Zijn vervoerskosten leefkosten of ondersteuningskosten?

Het is mogelijk dat vervoerskosten aangerekend worden als leefkosten, ondersteuningskosten of een combinatie van beide. Leefkosten betaalt u met uw inkomen (vb. loon, vervangingsinkomen ...). Ondersteuningskosten kunt u betalen met uw persoonsvolgend budget.

Vaak organiseert de vergunde zorgaanbieder vervoer van en naar de dagbesteding. Een aantal zorgaanbieders biedt ook vervoer aan op maat van de ondersteuningsnoden van individuele gebruikers, zoals vervoer naar de dokter of om inkopen te gaan doen. De principes omtrent het aanrekenen van vervoerskosten worden besproken met het collectief overlegorgaan. Daarbij wordt ook afgesproken welk deel van de vervoerskosten bij de zorgaanbieder ondersteuningskosten zijn en welk deel leefkosten. Uiteraard kunnen de kosten die al werden aangerekend als leefkosten, niet nog eens worden aangerekend als ondersteuningskosten of omgekeerd.

Als u een overeenkomst sluit voor vervoer dat georganiseerd wordt door een persoon of organisatie die niet door het VAPH vergund is, mag u die kosten volledig betalen met uw persoonsvolgend budget. De kosten die betrekking hebben op deze overeenkomsten, worden volledig als ondersteuningskosten beschouwd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een overeenkomst met een mindermobielencentrale, een persoon in loondienst, een taxi- of vervoersbedrijf, vrijwilligersorganisatie … Het is ook mogelijk om vervoerskosten te betalen met het vrij besteedbaar deel van uw persoonsvolgend budget. Een bijstandsorganisatie kan u helpen met het bekijken van uw mogelijkheden en het sluiten van een overeenkomst voor vervoer.