Gaan de identiteit en de vrijheid die zorgaanbieders hebben om bijvoorbeeld zorggebonden kosten te berekenen niet verloren door de model-IDO?

Neen. Het model biedt enkel een houvast aan gebruikers en zorgaanbieders, zodat alle nodige elementen en afspraken duidelijk opgenomen worden in de IDO. De concrete invulling ervan is nog steeds onderwerp van dialoog en onderhandeling tussen de gebruiker en de zorgaanbieder. 

De introductie van de model-IDO gaat niet gepaard met nieuwe regelgeving. De manier waarop zorggebonden kosten en dergelijke berekend worden als ondersteuning ingekocht wordt met een PVB of PAB, kan nog steeds bepaald worden door de zorgaanbieder  en wordt niet door de overheid opgelegd.

Bij rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning door een multifunctioneel centrum - tenzij die wordt ingekocht met een PAB - kunnen zorgaanbieders de kosten voor zorg en ondersteuning niet zelf berekenen. De subsidie is vastgelegd in regelgeving. Voor gebruikers blijft het echter belangrijk dat ze weten hoeveel ondersteuning ze kunnen verwachten, hoeveel ondersteuning er nog aangeboden kan worden en wat er eventueel als bijdrage zal worden aangerekend.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO