Heeft dit een effect op de wachtenden in de prioriteitengroepen?

Nee. De Vlaamse Regering maakte hiervoor de nodige extra middelen vrij.