Heeft een cliënt nog recht op een PVB na jeugdhulp als de hulpverlening voor minderjarigen zou stoppen op de 21e verjaardag?

Om in aanmerking te komen voor een PVB na jeugdhulp, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  1. Men moet beschikken over een beslissing tot toewijzing van een PVB (= aanvraagprocedure PVB doorlopen en goedkeuring van de vraag ontvangen).
  2. Op het moment van het indienen van de aanvraag voor een PVB (= moment waarop het ondersteuningsplan PVB werd ingediend) moet men gebruikmaken van VAPH-ondersteuning voor minderjarigen
  3. Ook in het jaar waarin het PVB na jeugdhulp ter beschikking gesteld zou kunnen worden, moet men nog steeds gebruikmaken van VAPH-ondersteuning voor minderjarigen. Wat deze laatste voorwaarde betreft, kan het zijn dat de ondersteuning in de loop van het jaar wordt stopgezet. Zolang er ondersteuning is geweest in het jaar waarin het PVB na jeugdhulp ter beschikking gesteld zou kunnen worden, voldoet men ook aan deze derde voorwaarde.