Is het de bedoeling dat we de werkelijk gepresteerde variabele prestaties doorgeven aan het VAPH, los van het subsidieerbare urenpakket dat werd toegekend?

Vanaf het werkingsjaar 2024 mogen de subsidie-eenheden de werkelijk gepresteerde uren variabele prestaties doorgeven. Voor 2023 wordt nog gewerkt met het vaste toegekende urenpakket en moet u zelf het teveel aan uren schrappen.