Is het niet verwarrend om de cashprijs te vermelden als er in voucher geregistreerd wordt, gezien de indexering van een punt?

De beleidsdoelstelling houdt onder andere in dat prijzen transparant weergegeven moeten worden, zowel in personeelspunten als in euro’s. 

Een personeelspunt is een technisch concept in functie van de subsidiëring van erkende en vergunde zorgaanbieders. Voor gebruikers zegt dit echter niet veel en is dat weinig transparant. Daarom wordt verwacht dat bij vouchers ook de prijzen in euro’s vermeld worden. Er wordt niet verwacht dat bij een indexering de IDO aangepast wordt.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO