Is het verplicht om voor begeleiding kosten aan te rekenen?

Voor de ondersteuningsfunctie ‘begeleiding’ mag een MFC een bijdrage vragen. Dat is geen verplichting in de regelgeving. De regelgeving legt wel het maximumbedrag vast.