Is het voor de nieuwe MFC's (na transitie) ook reeds mogelijk om een PAB te aanvaarden om ondersteuning in te kopen?

Ja. Dat is ook voor de nieuw erkende MFC’s mogelijk.