Hoe kan de verlenging naar 25 jaar aangevraagd worden?

Als een jongere die in het MFC verblijft zijn ondersteuning na 21 jaar wil verlengen en als er voldaan is aan de voorwaarden voor die verlenging, dan is er een jeugdhulpbeslissing voor verlenging van de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van de intersectorale toegangspoort nodig.

Er is een uitzondering: als de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp die men na 21 jaar wil verlengen enkel begeleiding omvat, dan is er voor de verlenging geen bijkomende jeugdhulpbeslissing nodig. Wel moet er ook dan voldaan zijn aan de voorwaarden.