Hoe kan een handelingsplan vóór een opstart al worden opgemaakt? Soms zijn doelstellingen op dat moment nog niet duidelijk.

Het handelingsplan maakt deel uit van de IDO. Dat betekent dus dat er ook al een eerste handelingsplan moet zijn vóór de start van de ondersteuning. 

Het klopt dat het mogelijk is dat de zorgaanbieder vóór de start van de zorg en ondersteuning nog geen volledig beeld van de gebruiker heeft, waardoor het moeilijk is een volledig uitgewerkt handelingsplan op te maken. In dat geval is het van belang dat er al een soort basishandelingsplan opgemaakt wordt. Als er een recent ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) is opgemaakt in het kader van de aanvraag van een persoonsvolgend budget, kan dat als vertrekpunt genomen worden. Er wordt verwacht dat binnen de 6 maanden het handelingsplan samen verder uitgewerkt wordt.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO