Hoe verloopt de meldingsplicht rond borgstellingen, aanstelling van voorlopig bewindvoerder of overheidsschulden?

De melding kan gebeuren door een mail naar erkenningen@vaph.be voor bestaande vergunde zorgaanbieders. Bij nieuwe aanvragen voor vergunning wordt gevraagd om dit in het ondernemingsplan te noteren onder de gestelde vraag hierover.