Hoe werd het bedrag van de afgelopen jaren berekend voor de mensen die door de nieuwe budgetbepaling een lager budget kregen dan wat hen aanvankelijk was toegewezen?

Voor elke persoon is het verschil berekend tussen het bedrag op basis van de oude budgetbepaling en het bedrag dat hij gekregen heeft op basis van de omzetting naar de nieuwe budgetbepaling. 

Daarbij werd rekening gehouden met de startdatum: het saldo werd op jaarbasis vermenigvuldigd met de effectieve periode van de terbeschikkingstelling per gebruiker tot 31 december 2023.