In hoeverre is het aantal bedden nog van toepassing in het bepalen van de functiecodes voor directie?

Het aantal bedden is niet meer bepalend voor de functie van een directielid. De voorziening kan zelf bepalen wat een passende functiecode is voor het betrokken personeelslid.