Pillensplijter AA9930Y

Pillensplijter AA9930Y

Kostprijs: 

Tussen 11,00 en 12,00 euro
Laatst aangepast: 
9 mei 2022
Pillensnijder/-vergruizer

Dealers: 

ADVYS

Nestor Thuiszorgwinkel

Thuiszorg Webshop (Freya Products)

Orthopedie Van Reeth

ISO-codes: 
04.19.04 - Hulpmiddelen voor het meten, doseren en bewerken van medicatie i.f.v. het correcte gebruik ervan