Ik heb al een budget, moet ik dan deze bevraging nog invullen?

U hebt de bevraging ontvangen omdat er voor u nog een vraag naar een hoger budget geregistreerd staat op de wachtlijst in prioriteitengroep 3. U kunt de vragenlijst dus ook invullen en we vinden het ook belangrijk dat u dat doet.

Als die vraag naar een hoger budget voor u niet meer nodig is, omdat uw huidige budget voldoende is, dan kunt u die vraag laten stopzetten. U kunt aan het VAPH vragen om uw vraag stop te zetten door dat schriftelijk te laten weten (ondertekend door uzelf en/of uw wettelijk vertegenwoordiger) of via het e-loket mijnvaph.be. U kunt zich daarvoor ook laten helpen door de diensten vermeld in de brief.