Ik heb een toewijzing maar nog geen terbeschikkingstelling en ik weet nu niet meer hoe hoog het bedrag van mijn persoonsvolgend budget is.

U kunt het bedrag van uw persoonsvolgend budget vinden in de toewijzingsbrief die u kreeg. U vindt die ook terug in het e-loket mijnvaph.be onder ‘documenten/ontvangen documenten’. Voor meer info kunt u steeds contact opnemen met ons via www.vaph.be/contacteer-ons.