Kan de zorg geschorst worden voor een korte periode als er sprake is van GOG van gebruiker naar medewerker, met gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van de medewerker?

Het VAPH heeft geen regelgeving omtrent schorsing.

Als de afspraken die gemaakt zijn in de IDO niet gevolgd kunnen worden als gevolg van een schorsing, dan heeft de vergunde zorgaanbieder de inspanningsverbintenis om op zoek te gaan naar andere, gepaste ondersteuning tijdens de schorsing.