Kan een RTH-aanbieder in de IDO laten opnemen dat een gebruiker van rechtstreeks toegankelijke hulp verplicht is een persoonsvolgend budget aan te vragen bij het VAPH?

Een persoon kan nooit verplicht worden een persoonsvolgend budget aan te vragen. Dat blijft altijd de vrije keuze van de persoon zelf. Die moet zelf inschatten, eventueel samen met ondersteunende diensten of zijn netwerk:  

  • of er voldoende ondersteuning is in zijn huidige netwerk, via reguliere diensten,
  • of hij een noodzaak ervaart voor handicapspecifieke ondersteuning,
  • of rechtstreeks toegankelijke hulp volstaat of er intensievere ondersteuning nodig is via een persoonsvolgend budget.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO