Kan een zorgaanbieder ervoor kiezen om alle ondersteuningsfuncties bij de opmaak van een eerste IDO op te nemen, ook al worden die nog niet allemaal meteen afgenomen, om administratie naar toekomst te verminderen?

Een overeenkomst moet een afspiegeling zijn van de overeengekomen ondersteuning. Op die manier is het het duidelijkst voor zowel de gebruiker als de zorgaanbieder wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Bij wijzigende vragen naar ondersteuning of kleine aanpassingen naar ondersteuning kan er altijd een nieuwe IDO worden besproken of kunnen die wijzigingen in een addendum worden opgenomen. Als bij aanvang al duidelijk is dat de ondersteuning vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) zal uitbreiden of verminderen, kan dat wel al mee opgenomen worden in de IDO met vermelding van de startdatum of periode.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO