Kan er meer info gegeven worden over de opties bij 'intersectoraal traject'? Het is niet zo duidelijk wanneer wat moet aangeduid worden en welke gevolgen dat heeft voor het MFC of de gebruiker.

Met het intersectorale traject bedoelen we dat er naast de MFC-ondersteuning nog een traject binnen welzijn loopt. Bijvoorbeeld naast de MFC-ondersteuning, een traject bij Kind en Gezin. Hoofdzakelijk wordt dit gebruikt in het kader van rapportering. Uitzonderingen daarop zijn de uitklapvelden crisisopvang, persoonsvolgend convenant en crisisopvang PAB-budgethouder. Deze uitklapvelden kunnen ook een link hebben met subsidiƫring van een MFC of zijn er om bepaalde rechten voor gebruikers na te gaan.

 • Jongerenwelzijn: Er loopt ondersteuning via een door het agentschap Opgroeien erkende organisatie (vroegere benaming Jongerenwelzijn).
 • Algemeen welzijnswerk: Er loopt ondersteuning binnen het algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Kind en Gezin: Er loopt ondersteuning bij Kind en Gezin.
 • Centrum geestelijke gezondheid: Er loopt ondersteuning bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.
 • Crisisopvang: De ondersteuning in het multifunctioneel centrum wordt aangeboden op verwijziging van het Crisismeldpunt -18 (CMP-18). Dat kan zowel gaan over crisisbegeleiding als crisisopvang.
 • Persoonsvolgend convenant: De ondersteuning in het multifunctioneel centrum wordt aangeboden via een persoonsvolgend convenant.
 • Niet van toepassing: Er is geen combinatie met een andere ondersteuning.
 • Terugvalbasis: De ondersteuning in het MFC heeft de rol als een vorm van terugvalbasis indien noodzakelijk.
 • GES+: Dit betrof ondersteuning die werd aangeboden binnen de GES+-capaciteit. Deze capaciteit werd overgedragen aan het agentschap Opgroeien.
 • Crisisopvang PAB budgethouder: De minderjarige beschikt over een PAB, maar er is crisisopvang noodzakelijk. Deze crisisopvang is niet beperkt tot die die aangeboden wordt op verwijziging van Crisismeldpunt -18 (CMP-18).
 • Andere