Kan je een voorschot nog laten corrigeren indien het al werd bevestigd en uitbetaald?

Neen. Een voorschot kan niet worden gecorrigeerd na bevestiging en betaling. In het afrekeningsdossier wordt rekening gehouden met eventuele tekorten door een te laag uitbetaald voorschot.