Krijgen de VZA's volle verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld te operationaliseren wat een 'langdurige' onderbreking van ondersteuning is?

Er moet een afsprakenkader opgemaakt worden over afwezigheden, ongeacht of die langdurig zijn of niet. Onderdeel van dat afsprakenkader is dat er afspraken moeten zijn over de heropstart van de ondersteuning als die voor een langere periode onderbroken werd. Het VAPH bepaalt niet wat langdurig is. Conform artikel 41/1 moeten er afspraken gemaakt worden in die situaties waarbij de IDO is aangepast of beĆ«indigd gedurende de onderbreking van de oorspronkelijke ondersteuning.