Krijgt het kwaliteitsdecreet door deze wijzigingen in beide BVR's nu volle uitvoering? Of moeten er nog bijkomende wijzigingen komen?

Er komt een nieuw kwaliteitsbesluit dat uitvoering zal geven aan het nieuwe kwaliteitsdecreet. Samen met het belanghebbendenoverleg kwaliteit (‘de kwaliteitstafel VAPH’) wordt het decreet vertaald naar een sectoraal uitvoeringsbesluit en dus een nieuw kwaliteitskader.