Kunnen we de vork 4-5 verblijf deeltijds met terugwerkende kracht aanpassen in de GIR? Dit heeft immers impact op de zorgtoeslag voor de ouders.

Als u vaststelt dat er mogelijk foutieve registraties zijn ingebracht in de GIR, kunt u onze dienst cliëntregistratie contacteren via clientregistratie@vaph.be.