Mag men een bestuursorgaan hebben per vzw of moet dit ook per MFC en VZA?

Een bestuursorgaan is een verplicht orgaan van een vzw. Dus moet er een bestuursorgaan per vzw zijn.