Mijn budget is ook gedaald, ik ben al van voor 2017 bij een vergunde zorgaanbieder, krijg ik ook een nieuwe terbeschikkingstelling?

Nee, het arrest doet enkel een uitspraak over de terbeschikkingstellingen die gebeurd zijn voor mensen die voor maart 2020 (en na 2017) de aanvraagprocedure hebben doorlopen.