Moet de algemeen directeur optreden als vertegenwoordiger van de zorgaanbieder en de IDO tekenen, of mag een ander personeelslid de IDO tekenen?

Het is de raad van bestuur van de vzw die bepaalt welke persoon in naam en voor rekening van de vzw verbintenissen kan aangaan. Als de statuten van de vzw toelaten dat die persoon dat ook kan delegeren naar bepaalde werknemers van de zorgaanbieder, dan kan dat. Dit is een regeling die intern door de zorgaanbieder bekeken moet worden in overeenstemming met de vzw-wetgeving.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO