Moet de plaats waar ondersteuning geboden wordt, vermeld worden in de IDO? En wat als de locatie wijzigt?

Het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011 vermeldt in de bijlagen dat de plaats (of de plaatsen) waar de ondersteuning geboden wordt, moet opgenomen worden in de IDO. Als de locatie wijzigt, moet de IDO aangepast worden of moet er een bijlage toegevoegd worden waarin de aangepaste locatie opgenomen is.

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO