Moet een aanpassing aan de index altijd afgesproken worden met het collectief overlegorgaan of gaat dat enkel over de praktische afspraken (timing, formule ...)?

Een aanpassing van de woon- en leefkosten aan de index moet besproken worden met het collectief overlegorgaan. 

  • Het is mogelijk dat met het collectief overlegorgaan vooraf besproken wordt wanneer er een aanpassing aan de index kan plaatsvinden en volgens welke formule en dat dit wordt opgenomen in de IDO van de gebruikers. De woon- en leefkosten kunnen dan telkens volgens die frequentie en formule aangepast worden zonder dat er telkens opnieuw overleg moet zijn met het collectief overlegorgaan. 
  • Staat er niets in de IDO rond de aanpassing van de woon- en leefkosten aan de index, dan moet elke keer dat de zorgaanbieder een aanpassing van de index wil doorvoeren, dat vooraf met het collectief overlegorgaan bespreken. 

Meer veelgestelde vragen over de model-IDO