Moet een bestaande vergunde zorgaanbieder ook opnieuw een ondernemings- en financieel plan indienen omwille van de nieuwe vergunningsnormen?

Bestaande vergunde zorgaanbieders met een vergunning van onbepaalde duur moeten geen nieuw ondernemings- en financieel plan indienen. Jaarlijks moet tegen 30 juni wel een financieel verslag ingediend worden. Wat de aanpassingen van de vergunningsnormen betreft is er verder een meldingsplicht rond borgstellingen, aanstelling van voorlopig bewindvoerder of overheidsschulden. Daarnaast is er een overgangsperiode van 3 jaar voor de voorwaarden van de raad van bestuur. Als na 3 jaar niet voldaan is aan deze voorwaarden, moet er een omstandige motivatie beschikbaar zijn bij de zorgaanbieder waarom niet voldaan kan worden. In kader van een overleg omtrent moeilijkheden bij de zorgaanbieder kan wel gevraagd worden ter voorbereiding het ondernemings- en financieel plan in te vullen. 

Bestaande vergunde zorgaanbieders met een vergunning van bepaalde duur moeten minstens 6 maanden voor het einde van hun vergunning van bepaalde duur een nieuw ondernemings- en financieel plan indienen in kader van de aanvraag van de verlenging van de vergunning.